கொட்டிக் கிடக்கிறது Freelancer பணி வாய்ப்புகள்

வீட்டில் இருந்தபடியே ஓய்வு நேரத்தில் பணியாற்றுவதன் மூலம் ( highest paying freelance jobs in tamil  ) கூடுதல் வருமானம் ஈட்ட நினைப்பவர்களுக்கு Freelancer பணிகள் மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை தருகின்றன. அதிலும் சில குறிப்பிட்ட துறைகளில் Freelancer பணிகளுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதால், அந்த துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களுக்கு அதிகளவில் Freelancer பணிகள் கிடைக்கின்றன என்பதை மறுப்பதற்கு இல்லை. அதே நேரம் மிகவும் அரிய சில பிரிவுகளில் கிடைக்கும் Freelancer பணிகளை செய்ய உரிய ஆட்கள் […]

Readmore

Linkedin ப்ரோஃபைலில் சிறிய மாற்றங்கள் நிறைய வாய்ப்புகள்

உலகத்தை ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டு வந்து விட்டது இணையதளம். இதன் காரணமாக உலகின் எந்த மூலையில் வேலைவாய்ப்பு ( how to improve your linkedin profile 2020  in tamil ) இருந்தாலும், அதனை அறிந்து கொள்ளும் வசதி உலகின் வேறொரு மூலையில் இருக்கும் நபருக்கு கிடைக்கிறது. இதே வாய்ப்பைத்தான் வேலை வழங்கும் நிறுவனத்திற்கும் இணையதளம் கொடுக்கிறது. வேலை வழங்கும் நிறுவனத்தின் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு Resume அனுப்பி வேலை கேட்பதெல்லாம் பழைய கதையாகி விட்டது. […]

Readmore